1. I Komunia św. dzieci będzie 27 września o g. 9.30. Próby odbędą się 24 i 25 września o g. 16.00. Spowiedź w sobotę 26 września od g. 10.00 do g. 11.00. Prosimy, aby osoby przychodzące zwykle na tę Mszę św. wybrały inną Mszę św. z racji na dobro dzieci i rodziny.
  2. Spotkanie dla bierzmowanych odbywa się w trzecią niedzielę miesiąca dla klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych o g. 18.00 i połączone jest z farnym uwielbieniem. Dzisiaj jest pierwsze spotkanie. Zapraszamy wszystkich chętnych na uwielbienie po Mszy św. o g. 18.00. Oprawę muzyczną zapewnia nasz zespół FanFary.
  3. Zapraszamy do naszego zespołu młodzież śpiewającą i grającą na instrumentach. Próby odbywają z ks. Adamem w poniedziałek o g. 19.00.
  4. Zaproszenie kierujemy też chłopców po I i II Komunii św., ale także starszych do przygody bycia ministrantem. Mamy niestety mało chłopców przy ołtarzu.
  5. Zarządca cmentarza firma Malinowscy i parafia farna złożyli wniosek do urzędu konserwatorskiego w Płocku o pozwolenie usunięcia ośmiu drzew na cmentarzu parafialnym. Uzasadnialiśmy nasz wniosek złym stanem drzew, które zagrażają zarówno ludziom odwiedzającym cmentarz, jak i pomnikom. Urząd zlecił ekspertyzę dendrologiczną. Otrzymaliśmy decyzję urzędu, która zawierała pozwolenie na usunięcie dwóch drzew z ośmiu. Ponieważ cmentarz wpisany jest na listę zabytków, nie można usuwać drzew bez zgody urzędu konserwatorskiego.
  6. Musieliśmy zdezynfekować kościół farny, kancelarię i przestrzeń przylegającą do niej. Koszty wyniosły 2600 zł. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary na pokrycie kosztów dezynfekcji.
  7. Kontynuujemy przyjmowanie intencji mszalnych na następny rok.
  8. Dziękujemy wczorajszym nowożeńcom Katarzynie i Emilowi za kwiaty w naszej farze.
  9. Jest nowy interesujący nr GN i MGN.
  10. Dzisiaj zbieraliśmy ofiary na KRDP. Niech dobry i miłosierny Bóg otacza nas dzisiaj i w całym tygodniu swoją opieką i błogosławieństwem. Umocnieni Jego miłością nieśmy pokój i radość w naszych sercach, zarazem dzieląc się nimi z najbliższymi i bliźnimi.

Ksiądz Proboszcz