1. Dziękujemy za piękne przygotowanie dzieci do I Komunii św.: ks. Adamowi, s. Konstancji, p. Zofii, p. organiście, p. kościelnemu i rodzicom.
  2. Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast będzie w naszym mieście 28 września o g. 15.00 przy pomniku Jana Pawła II. Będziemy prosić Jezusa miłosiernego o błogosławieństwo dla naszych rodzin, najbliższych i ochronę przed zarażaniem koronawirusem.
  3. Różaniec dla dzieci rozpoczynamy od 1 października (czwartek) o g. 16.30 i w tygodniu będzie od poniedziałku do piątku. Będzie konkurs na wykonanie wizerunku Matki Bożej Różańcowej w formacie A3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest bycie na przynajmniej 10 spotkaniach różańcowych. Kategorie wiekowe: młodsza do III klasy SP i starsza od czwartej do ósmej klasy SP. Oceniane będą: inwencja twórcza, pomysłowość i innowacyjność. Prace oddajemy do ks. Jarosława do niedzieli 25 października. Rozwiązanie konkursu 8 listopada po Mszy św. o g. 11.00. Będą także upominki dla dzieci, które były każdego dnia na różańcu.
  4. Różaniec dla dorosłych odbywać się będzie codziennie o g. 17.30. W niektóre dni tygodnia będziemy modlić się szczególnie przy bocznym ołtarzy, w którym jest obraz przedstawiający Maryję przekazującą różaniec.
  5. Dla dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tzw. II Komunii św. próba odbędzie się w czwartek o g. 15.45, spowiedź w piątek o g. 16.30, uroczystość będzie w 4 października o g. 9.30.
  6. Zapraszamy dzieci do udziału w scholi parafialnej, która pięknie śpiewa, i rozwija swoje talenty. Scholę prowadzi ks. Jarosław. Próby odbywają się w każdą sobotę o g. 10.00 w kościele Ducha Św. Młodzież zachęcamy do wstępowania w szeregi zespołu muzycznego. Chłopców i młodzież męską zapraszamy do przeżycia przygody w byciu ministrantem. Opiekunem zespołu młodzieżowego i ministrantów jest ks. Adam.
  7. W tym tygodniu jest pierwszy czwartek miesiąca: wystawienie NS o g. 17.30 i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca: spowiedź dla wszystkich od g. 16.45 i o g. 17.30 wystawienie NS; pierwsza sobota miesiąca: nabożeństwo maryjne o g. 8.30; pierwsza niedziela nabożeństwo eucharystyczne po sumie.
  8. Przyjmujemy od dzisiejszej niedzieli na wypominki, czyli całoroczną piękną modlitwę za zmarłych. Pamiętajmy o naszych najbliższych, którzy potrzebują modlitwy.
  9. W przyszłą niedzielę ofiary z tacy przeznaczone będą na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
  10. Zachęcam do nabywania GN oraz kalendarza rolniczego, a w nim wiele pięknych zdjęć przyrodniczych i domostw, także wiele intersujących informacji dotyczących strasznego prześladowania katolików w Anglii w XVI w. (łamano ich, rozrywano), życia religijnego, społecznego, kuchni, ciekawostek przyrodniczych, m.in. niezwykle pozytywnych skutków miodu i innych ziół.
  11. Niech wspólna modlitwa napełnia nas pokojem i radością. Dziękuję za złożone ofiary. Dziękuję za ofiarę na kościół z ul. Piastowskiej 14/29. Bóg pragnie napełniać nas swoją miłością i uczyć dobroci oraz życzliwości. Zabierzmy do serca te piękne wartości i dzielmy się miłością, dobrym słowem i życzliwym uśmiechem.

Ksiądz Proboszcz