1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Módlmy za wszystkich, którzy muszą opuszczać swoje ojczyzny z racji na prześladowania i trwające konflikty, aby znaleźli bezpieczne miejsca i zintegrowali się z goszczącym ich społeczeństwem.
  2. Piękna duchowa akcja Koronka na ulicach miasta jest 28 września o g. 15.00. W naszym mieście, jak co roku, spotykamy się przy pomniku Jana Pawła II i będziemy omadlać nasze miasto, rodziny, szkoły i inne instytucje, prosząc Jezusa Miłosiernego o potrzebne łaski.
  3. Rozpoczynamy piękne nabożeństwo różańcowe od 1 października. Tego dnia przypada 1-szy piątek miesiąca: spowiedź od g. 16.30 i wystawienie NS od g. 17.30; 1-sza sobota miesiąca, a zatem nabożeństwo o g. 8.30. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 16.30, dla dorosłych o g. 17.30. Dla dzieci mamy przygotowane piękne wyklejanki. Ogłaszamy konkurs dla najlepiej uczęszczających dzieci na różaniec. Będą upominki.
  4. W sobotę jest wspomnienie Aniołów Stróżów. Dziękujemy Bogu za naszych opiekunów i zwróćmy się szczególnie tego dnia w stronę naszych pomocników i strażników.
  5. Legion Maryi będzie miał Mszę św. 2 października o g. 18.00 z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski. Zapraszamy osoby chętne do wstąpienia do tej pięknej grupy.
  6. Przypominamy, że nie ma dyspensy, czyli zwolnienia od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św.
  7. Wypominki przyjmować będziemy od niedzieli 10 października. Stanowią one piękną pamięć i modlitwę za zmarłych. Oni potrzebują naszej pomocy i wdzięcznej pamięci.
  8. Dzisiaj liczymy wiernych. Będzie otwarta jedna bramka przy wyjściu głównym i bramka na ul. Benedyktyńską. Prosimy o cierpliwość, ponieważ musimy policzyć obecnych.
  9. P. burmistrz przypomina o obowiązku uczestnictwa w Powszechnym Spisie Ludności, który kończy się 30 września. Osoby, które nie wezmą udziału w spisie, mogą spotkać się z karą finansową.
  10. Zachęcamy do nabywania interesującego Kalendarza dla rolników, a w nim dużo ciekawostek, humoru i interesujących artykułów: od życia gminy i powiatu, poprzez życie Kościoła, kuchnię, piękno przyrody, aż po sprawy Ojczyzny. Cena 28 zł. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  11. Cieszymy się z Waszej obecności i wspólnej modlitwy oraz dziękujemy za złożone ofiary. Niech ta niedziela będzie radosnym i miłym odpoczynkiem w gronie najbliższych oraz dobrych znajomych. A cały tydzień niech będzie czasem pełnym życzliwości, spotykania dobrych i otwartych ludzi. W rodzinach niech zagości i rozwija się miłość. Niech nam Bóg błogosławi.

Ksiądz Proboszcz