1. W ostatni wtorek modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia przy pomniku Jana Pawła II. Była nas kilkadziesiąt osób, a zatem dość liczna grupa. Dziękujemy wszystkim za obecność i modlitwę za nasze miasto, rodziny i instytucje.
  2. Rozpoczęliśmy piękne nabożeństwo różańcowe. Dla dzieci mamy przygotowane piękne wyklejanki, które rozdamy jutro na różańcu o g. 16.30. Ogłaszamy konkurs dla najlepiej uczęszczających dzieci na różaniec. Będą upominki. Dorosłych zapraszamy na g. 17.30.
  3. Spotkanie KŻR z opiekunem ks. Tomaszem odbędzie się w najbliższą środę (pierwsza środa miesiąca) o g. 17.15.
  4. Całodzienna adoracja NS w najbliższy czwartek od g. 7.30 do g. 16.15 w kościele Ducha Św. Prosimy o wpisywanie się na listę. Ostatnio została zapełniona, za co dziękujemy.
  5. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tzw. II Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę o g. 11.00.
  6. Zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia odbędzie się w przyszłą niedzielę. Jest to piękne dzieło wspomagające zdolną młodzież z rodzin ubogich, która nie mogłaby się dalej kształcić. Zbiórkę poprowadzi wolontariat parafialny i z ZS nr 2 tzw. ekonomika.
  7. W CeKiSz-u będzie wyświetlany piękny film Fatima o objawieniach w Fatimie w 1917 r. Terminy seansów są następujące: 22-24.10.2021 g. 16.55 i 27-28.10.2021 g. 17.55. Dziękuję dyr. CeKiSz-u p. Jarosławowi Żmijewskiemu za sprowadzenie tego filmu.
  8. 5 października jest wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, sekretarki Bożego Miłosierdzia. W Płocku są piękne uroczystości.
  9. Są przygotowane kartki dla naszej duchowej akcji Zdobywamy Jeruzalem, polegającej na modlitwie dziesiątkiem różańca każdego dnia o rozpalenie wiary i miłości w naszej parafii. Jak Dawid zdobył Jeruzalem (Jerozolimę) późniejszą stolicę Izraela, choć wydawała się nie do zdobycia, tak my pragniemy zdobyć ludzkie serca dla miłości Boga i miłości drugiego człowieka. Karteczki są wyłożone na środku naszej pięknej fary.
  10. Wypominki przyjmować będziemy od przyszłej niedzieli. Stanowią one piękną pamięć i modlitwę za zmarłych. Oni potrzebują naszej pomocy i wdzięcznej pamięci.
  11. Msza św. buduje wspólnotę oraz wzmacnia więzi małżeńskie i rodzinne. Dziękujemy za wspólną modlitwę oraz złożone ofiary, także te indywidualne i przelewane na konto parafialne. Jezus pragnie dzisiaj szczególnie umacniać, napełniać miłością i błogosławić wszystkim małżonkom. Przyjmijmy dar Jego pokoju i miłości, niosąc ją bliskim i spotkanym ludziom.

Ksiądz Proboszcz