1. W najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Zgodnie z Zarządzeniem ks. Bpa Piotra Libery nie mogą być sprawowane Mszę św. ani procesje na cmentarzach przez oktawę tej uroczystości, czyli 8 dni. Nie będzie zatem na naszym cmentarzu i cmentarzu komunalnym Mszy św. ani 1 ani 2 listopada. Wszystkie Msze św. 1 listopada będą w farze w porządku niedzielnym: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, uroczysta Msza św. z procesją wokół fary o g. 12.30, 16.00 i 18.00. 1 listopada będą duszpasterze na cmentarzu parafialnym towarzyszyć modlitewnie od g. 9.00 do g. 13.30, odmawiając w odstępach czasowych modlitwy za zmarłych. Będzie można ofiarować modlitwę za naszych drogich, bliskich zmarłych w postaci zamówionych wypominków jednorazowych bądź rocznych.
  2. 2 listopada Msze św. będą tylko w farze w następującym porządku: 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. Przed Mszą św. o g. 18.00 będziemy modlić się wypominkami jednorazowymi. Nie będzie Mszy św. o g. 16.00 na cmentarzu.
  3. W tym tygodniu kończymy piękne nabożeństwo różańcowe, ale nie kończcie tej wspaniałej modlitwy w rodzinach. Ofiarujcie modlitwę także w intencji powołań. Prosimy dzieci o przynoszenie prac konkursowych.
  4. Cieszymy się, że TK wydał werdykt ludzki, humanitarny i chrześcijański polegający na tym, że przesłanka umożliwiająca zabijanie dzieci poczętych z prawdopodobieństwem poważnej wady została uznana jako niezgodna z Konstytucją RP. Przykro jest, że coś oczywistego musiało znaleźć finał w najwyższym, polskim organie sądowniczym. Jakie trzeba mieć sumienie, żeby ustanawiać niesprawiedliwe prawo do zabijania niewinnych dzieci i jeszcze go bronić. Przykre jest, że niektórzy ogłaszają ten dzień jako smutny albo czarny, podczas gdy jest to dzień radości i zwycięstwa dobra nad złem. Jak można zabijać niewinne dziecko!?
  5. P. Włodzimierz Rycharski został wybrany przez liderów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym i mianowany przez Bpa Płockiego Piotra Liberę świeckim koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Płockiej. Gratulujemy!
  6. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności katolickiej organizacji Caritas. Tyle lat istnieje także nasze parafialne Koło, której przewodniczącą jest p. Hanna Wiktor. Pomaga w pracy charytatywnej w parafii farnej 30 lat. Chciałem na jej ręce złożyć podziękowania wszystkim, którzy włączają się w tę piękną działalność pomocową: najpierw p. Hannie, opiekunowi ks. Tomaszowi Tomczakowi, współpracownikom, wolontariuszom i wszystkim wspomagającym to piękne dzieło. Przekazuję podziękowanie od ks. dyr. Szczepana Bugaja.
  7. Dziękuję p. Januszowi Sekulskiemu za pomoc w naprawie rynny na naszej farze.
  8. Dziękuję p. Alicji i Andrzejowi Cześnikom za automatyczny dezynfekator dla naszych parafian.
  9. Dziękuję za obecność ks. rektora Marka Jarosza i kleryków i piękne świadectwo powołaniowe. Ufam, że z naszej parafii odkryją dziewczęta i chłopcy swoje piękne powołanie do pójścia za Jezusem Oblubieńcem. Dziękuję za ofiary na WSD w Płocku. Dziękuję p. Józefowi Długokęckiemu za ofiarę na kościół i zespół parafialny.

Ksiądz Proboszcz