1. Dzisiaj jest Niedziela misyjna, podczas której w sposób szczególny modlimy się za misjonarzy. Oni niosą Chrystusa i rozsławiają Polskę po całym świecie.
  2. Dzisiaj o g. 12.30 będzie Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 38. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i uroczystego objęcia tronu Piotrowego przez papieża Jana Pawła II.
  3. Zapraszamy dzieci w środę na Marsz Świętych, który rozpocznie się o g. 16.30 w naszej pięknej farze. Idziemy do SP 3, aby tam rozstrzygnął się konkurs na strój świętego. Dzieci otrzymają upominki za frekwencję na różańcu i strój świętego.
  4. 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. w farze: g. 7.00 (fara), 8.00, 9.30 i 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 11.00, 12.30 i 16.00. Na cmentarzu parafialnym uroczystości rozpoczną się procesją żałobną i Mszą św. o g. 11.00, a na cmentarzu komunalnym o g. 13.30. Na naszym cmentarzu klerycy będą zbierać do puszek ofiary na seminarium. W tym dniu zostanie uruchomiona bezpłatnie dodatkowa komunikacja. Na ul. Wojska Polskiego będzie zmieniona organizacja ruchu drogowego.
  5. W Dzień Zaduszny, 2 listopada porządek Mszy św. w farze: 7.00 (fara), 8.00, 9.30 (procesja wokół fary z pięcioma stacjami za zmarłych) i 18.00. Na cmentarzu parafialnym różaniec i Msza św. będą o g. 16.00, na cmentarzu komunalnym nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.
  6. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych poprzez tzw. wypominki, które są wspólną modlitwą pararfialną.
  7. Adam organizuje wraz z parafią szkolną w dn. 13-18 lutego wyjazd na zimowiska do Dunajca dla dzieci i młodzieży. W programie: nauka jazdy na nartach, termy itp. Orientacyjny koszt 1400 zł. W najbliższą sobotę ks. Adam organizuje wyjazd do sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy. Wyjazd o g. 11.30.
  8. Dziękujemy księżom wikariuszom za bycie w parafii, podczas mojej pielgrzymki, szczególnie ks. Jarkowi, który odpowiadał za parafię. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki. Dziękujemy Dawidowi Jankowskiemu za umieszczanie zdjęć na naszym parafialnym Facebooku.
  9. Zachęcam do nabywania ciekawego czasopisma Różaniec z interesującymi świadectwami i wiadomościami, czasopisma Kotwica (poświęcone tematyce niepełnosprawnych) oraz GN,
  10. Dzisiejsze ofiary przeznaczone są na potrzeby misyjne Kościoła. Jezus pragnie być blisko każdego z nas i napełniać nasze serca radością i pokojem. Niech Jego błogosławieństwo prowadzi nas po dobrych drogach życiowych i buduje nasze rodziny i kręgi osób bliskich.

Ksiądz Proboszcz