1. 2 listopada Msze św. będą tylko w farze w następującym porządku: 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. Przed Mszą św. o g. 18.00 będziemy modlić się wypominkami jednorazowymi. Nie będzie Mszy św. o g. 16.00 na cmentarzu.
  2. Papież Franciszek udzielił możliwości uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych nie tylko w oktawie, czyli przez 8 dni lecz przez cały miesiąc listopad. Warunki do uzyskaniu odpustu są następujące: bycie w łasce uświęcającej, modlitwa Wierzę, Ojcze nasz modlitwa w intencjach, które papież nosi w swoim sercu.
  3. 5 listopada przypadają imieniny ks. Proboszcza. Z racji na pandemię i wysoką liczbę zachorowań oraz w trosce o wspólne zdrowie i unikanie niebezpieczeństw prosimy składać życzenia drogą elektroniczną albo telefoniczną. Ks. Proboszcz będzie wdzięczny za każdy przejaw życzliwości i dobrego słowa. Prosi szczególnie o modlitwę.
  4. W tym tygodniu jest: pierwszy czwartek miesiąca, a więc wystawienie NS o g. 17.30; pierwszy piątek miesiąca – spowiedź od g. 16.45, wystawienie NS o g. 17.30; pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo maryjne o g. 8.30 i różaniec po Mszy św. o g. 18.00.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu różańcowego dla dzieci będzie 8 listopada po Mszy św. o g. 11.00.
  6. Przyjmujemy na modlitwę za zmarłych, tzw. wypominki zarówno jednorazowe, jak i roczne.
  7. Można nabyć świece wigilijne jako dar złożony na pomoc ubogim dzieciom i rodzinom. Mała świeca jest w cenie 6 zł, a duża w cenie 12 zł.
  8. Dziękuję prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, p. Wojciechowi Kulińskiemu oraz kierownikowi Składowiska Odpadów w Rachocinie p. Dariuszowi Żendarskiemu za dobrą współpracę bieżącą i ufam – przyszłą. Dziękuję firmie Malinowscy za opiekę nad cmentarzem i wykonane prace. Firma Malinowscy pobiera wszelkie opłaty zgodnie z Regulaminem cmentarza i troszczy się o cmentarz w wymiarze materialnym i estetycznym. W tym roku zostały usunięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu pomników. Składaliśmy wniosek o usunięcie 8 drzew, otrzymaliśmy zgodę od Konserwatora zabytków, po różnych ekspertyzach dendrologicznych, na usunięcie dwóch. Zostanie to wykonane do końca roku. Przęsła parkanu są remontowane po uzyskaniu koniecznych zezwoleń konserwatorskich. W skarpie były naprawiane dwa leje spowodowane ulewnymi deszczami br. Koszt generują duże ilości odpadów (ok. 160 ton rocznie) oraz wzrost ich usunięcia o ok. 250%. Konieczne są bieżące prace i pracownicy oraz sprzęt. Przypominamy, że Administrator cmentarza prowadzi elektroniczny rejestr ewidencji opłat 20-letnich za groby.
  9. WSD przekazało podziękowanie za przekazane ofiary z ostatniej niedzieli na utrzymanie tej uczelni. Dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Dzielmy się dzisiaj i w tym tygodniu życzliwością, pokojem, dobrocią i prawdą. Prośmy też o spokój i zaniechanie agresji i niszczenia pomników, kościołów oraz miejsc świętych Niech Bóg obdarza nas swoją łaską i miłością.

Ksiądz Proboszcz