1. 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. w farze: g. 7.00 (fara), 8.00, 9.30 i 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 11.00, 12.30 i 16.00. Na naszym cmentarzu parafialnym uroczystości rozpoczną się procesją żałobną i Mszą św. o g. 11.00, a na cmentarzu komunalnym o g. 13.30. Na naszym cmentarzu klerycy będą zbierać do puszek ofiary na seminarium. Dla zachowania pięknego wyglądu grobów naszych bliskich zmarłych oraz wzajemnego szacunku i życzliwości prosimy wrzucać śmieci do trzech betonowych śmietników i dwóch kontenerów. Prosimy nie wyrzucać śmieci za ogrodzenie ani na skarpę, ponieważ jest to powodem złości i zdenerwowania właścicieli. Wówczas zamiast dobra rodzi się w takim pięknym dniu gniew i nienawiść. Pamiętajmy o innych.
  2. W dniach 1-8 listopada można uzyskać odpust za zmarłych poprzez nawiedzenie cmentarza grzebalnego i odmówienie modlitwy za zmarłych. Jest to piękny, duchowy dar.
  3. W Dzień Zaduszny, 2 listopada porządek Mszy św. w farze: 7.00 (fara), 8.00, 9.30 (procesja wokół fary z pięcioma stacjami za zmarłych) i 18.00. Na cmentarzu parafialnym różaniec z jednorazowymi wypominkami i Msza św. będą o g. 16.00, na cmentarzu komunalnym nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.
  4. W tym tygodniu jest pierwszy: – czwartek, wystawienie NS o g. 17.30 i modlitwa o dobre powołania kapłańskie i zakonne;  – piątek – spowiedź od g. 16.30 i wystawienie NS od g. 17.30; – sobota – nabożeństwo maryjne o g. 8.30, po Mszy św. wieczorowej różaniec w intencji zmarłych.
  5. Nowymi wypominkami będziemy się modlić od przyszłej niedzieli. Zachęcamy do ofiarowania tej duchowej wiązanki naszym kochanym zmarłym.
  6. Dziś został poświęcony opłatek, który w tym tygodniu rozpocznie roznosić p. organista. Z racji na wieloletnią posługę w parafii i towarzyszenie nam w różnych sytuacjach życiowych prosimy o życzliwe przyjęcie.
  7. Został zorganizowany w ostatnią środę Marsz Świętych z naszej pięknej fary do SP nr 3. Dziękujemy dyrekcji z p. dyr. Dorotą Osowską za udostępnienie sali. Dziękujemy za towarzyszenie ks. Jarosławowi i Adamowi (prowadził zabawy w auli w szkole), katechetkom s. Augustynie, Aldonie, Dorocie, wolontariuszkom z „Ekonomika”, rodzicom, szczególnie tym, którzy przygotowali ciasta dla dzieci i dziadkom, komisji do wyboru najpiękniejszych strojów świętych: przewodniczącemu p. Darkowi Kaźmierczakowi, Justynie Olaszewskiej, Kazimierzowi Grzywińskiemu, Dawidowi Jankowskiemu. Dziękujemy dzieciom za piękne stroje: biskupów, sióstr, pastuszków, Maryję, Józefa; mamom, które się przebrały. Wręczyliśmy różne upominki rzeczowe i daliśmy dzieciom prawie 90 czekolad za frekwencję na różańcu i piękne stroje. Regularnie na różaniec uczęszczało prawie 50 dzieci.
  8. Kończy się miesiąc październiki poświęcony nabożeństwu różańcowemu, ale nie kończmy tej pięknej modlitwy w naszych rodzinach czy indywidualnie. Prośmy za wstawiennictwem Maryi o potrzebne łaski od Jej Syna, Jezusa.
  9. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  10. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary i ofiary indywidualne. Jezus pragnie, aby nasze serca były Jego świątynią pełną miłości, radości, pokoju, męstwa i życzliwości. Niech dobre słowo i życzliwy uśmiech towarzyszy nam w najbliższych dniach.

Ksiądz Proboszcz