Pragniemy poinformować, że zgodnie ze wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących rejestrowania w formie foto i/lub video podczas sprawowania liturgii czytamy: „Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, jeśli chcą stale wykonywać swoje czynności w czasie liturgii są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej. Przed przystąpieniem do rejestrowania kamerą danej czynności liturgicznej mają obowiązek uzgodnić z proboszczem lub innym prezbiterem, który jej przewodniczy, miejsce i sposób wykonywania tych czynności”.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do niniejszych wytycznych Konferencji Episkopatu. Uważamy, że wszystkim nam powinno zależeć na pięknie i skupieniu w trakcie liturgii. Bez ówczesnego przeszkolenia potwierdzonego stosowną legitymacją osoby, które nie ukończyły wymaganego kursu utrudniają wiernym przeżycie z wiarą i w skupieniu uczestnictwa w liturgii.

 

Najbliższy kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów organizowany przez Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej odbędzie się w dniach 5-6 października 2022. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są o kontakt z Koordynatorem Naszych Mediów Parafialnych mailowo na adres: redakcja@fara-sierpc.pl