„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.)

 

Należy zgłosić się do kancelarii nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu, by spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:

1. Dowód osobisty każdego narzeczonego
2. Metryka Chrztu każdego narzeczonego (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesiące przed dniem ślubu)
3. Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu)
4. Ostatnie świadectwo katechizacji
5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
6. (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki
7. (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał

UWAGA! W przypadku gdy żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, to potrzebna jest tzw. licencja z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Do ślubu kościelnego potrzebny jest również udział w kursie przedmałżeńskim.

Każda para narzeczonych odbywa obowiązkowo cztery spotkania ogólne (według terminów wyżej wyznaczonych) oraz jedno spotkanie indywidualne z doradcą życia rodzinnego (według terminu wskazanego przez doradcę rodzinnego).
Narzeczeni w swoich parafiach, podczas pierwszego spotkania z duszpasterzem, otrzymują Indeks „Spotkań dla Narzeczonych”. Przy pierwszym spotkaniu, opłaty w wysokości 100 zł od pary narzeczonych.

Miejscem spotkań dla narzeczonych w dekanacie sierpeckim jest sala katechetyczna Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Sierpcu, ul. Płocka 26, tel. 24 275 24 45.