“Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”.
(Święty Paweł w Liście do Koryntian)

W 2012 roku w naszej parafii powstała grupa parafialna o nazwie: Odnowa w Duchu Świętym. Grupa parafialna spotyka się w każdą środę po mszy o godz. 18:00, aby otwartym na Ducha Świętego trwać przy Chrystusie, dzielić się w grupach doświadczaniem Boga w naszym życiu, pomagać sobie w modlitwie i otwierać się jeszcze bardziej na działanie Ducha Świętego.
Grupa uczestniczy w spotkaniach Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji jak i w naszym kraju.