„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich
Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324-1327)

 

Informacja dla rodziców:

• Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej jak i do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbywa się równolegle z katechizacją szkolną
• Rodzice powinni dostarczyć katechecie lub księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie formularza z danymi dziecka do końca, metrykę Chrztu św. (jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią) oraz – jeśli nie należą do naszej parafii – zgodę Proboszcza parafii zamieszkania rodziców
• Informacje dotyczące spotkań i przygotowań będą podawane w ogłoszeniach oraz podczas lekcji w szkole