W naszej parafii Chór istnieje już od ponad 60 lat. Ta grupa parafialna liczy ponad 40 chórzystów i chórzystek. Grupa doskonali swoje zdolności wokalne podczas cotygodniowych odbywających się co czwartek spotkaniach, na których ćwiczone są pieśni na dany tydzień jak również chórzyści uczą się nowych pieśni, które później śpiewane są podczas liturgii.
Nasz chór parafialny to bardzo uzdolniona grupa co podkreślać może fakt, że chór został zaproszony na Mszę Świętą do Płocka, której przewodniczył sam Ojciec Święty Jan Paweł II. Nasz chór śpiewał podczas całej tej uroczystej liturgii z Papieżem.
W naszej farze śpiew chóru możemy podziwiać głównie w niedzielę i święta.
Grupą kieruje nieprzerwanie od 1986 roku pan organista Kazimierz Grzywiński.