Duszpasterze pracujący w parafii:

  • ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski – proboszcz (od 2017 r.)
  • ks. mgr Jarosław Jakubowski – wikariusz (od 2020 r.)
  • ks. mgr Krystian Bartnicki – wikariusz (od 2023 r.)

Duszpasterze mieszkający na terenie parafii:

  • ks. kan. mgr Roman Stefan Kaczorowski – emeryt