„Nie zazna szczęścia, kto swe przewiny ukrywa, kto je wyznaje, porzuca, dostąpi miłosierdzia” (Prz 28,13)
„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1422]

Sakrament pokuty i pojednania w naszej parafii:
Dni powszednie: przed każdą Mszą Świętą
Niedziele i święta: w trakcie Mszy Świętej