Rys historyczny:
Pierwsza informacja o grodzie w Sierpcu pochodzi z 1065 r. Obecny kościół murowany powstał pod koniec XV w., być może z fundacji Prokopa i Feliksa Sierpskich. Restaurowany i rozbudowany był w 1569 r. staraniem Andrzeja Sierpskiego z Gulczewa, wojewody rawskiego i starosty płockiego. W latach 1630,1648 i 1794 świątynia była niszczona pożarami. Po odbudowie w 1861 r. była konsekrowana. Podczas remontu w latach 1952 – 1953 dobudowano zakrystię. W 1952 w. Władysław Drapiewski wykonał w kościele polichromię. Ostatni remont świątyni miał miejsce w 1971 r. W 1991 r. położono nowy dach na wieży, a w latach 1997 – 1999 wyremontowano wieżę wewnątrz, przeprowadzono konserwację dachu i zewnętrznej elewacji kościoła, wykonano nowe dębowe drzwi oraz doprowadzono kanalizację do kościoła i położono nową nawierzchnię wokół kościoła. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz główny, barokowy z XVIII w. z ornamentami rokokowymi, ołtarze boczne z XVIII w., monstrancje z XVIII w. oraz barokowa ambona.

Kościół parafialny: pw. św. Wita, Modesta i Krescencji

Kościół filialny: Sierpc, pw. Świętego Ducha

Odpust: Świętego Ducha – II dzień Zielonych Świąt

Kaplica: Sierpc, cmentarna

Księgi metrykalne:

  • chrztów – 1901-1915, 1920-1924 i od 1929 r.
  • ślubów – od 1907 r.
  • zgonów – od 1906 r.

Terytorium:
ulice: Armii Krajowej, Baczyńskiego, Benedyktyńska, Bobrowa, Broniewskiego, pl. Chopina, Dworcowa, Farna, bpa Floriana, Gałczyńskiego, Grota Roweckiego, Hallera, os. Jana Pawła II, Kleberga, Konopnickiej, Konstytucji 3-go Maja, Kruczkowskiego, Księcia Wacława, 11 listopada (numery 1-7), Łąkowa, Mieszka I, Mikołajczyka, Miłobędzka, Nałkowskiej, Narutowicza, Okrzei, Piastowska (numery parzyste 2-80), Płocka (numery 1-15), Polna, Reja, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Smolna, Staszica, Sucharskiego, ks. Ściegiennego, Traugutta, Wawrzyńca, Wiosny Ludów (numery 1-20), Wspólna, pl. kard. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Żeromskiego
miejscowości: Bledzewko, Bledzewo, Kwaśno, Mieszczk, Miłobędzyn, Piaski, Piastowo Nowe, Piastowo Stare, Sułocin

Księża pochodzący z parafii: Leon Kulasiński (1935), Jan Degowski (1958), Jan Stanisław Cegłowski (1977), Wojciech Bytner (1986), Jarosław Antoszewski (1987), Jacek Marciniak (1989) – diecezja łowicka, Andrzej Bytner (1994), Piotr Muzyczyszyn (2011)

Księża spoczywający na cmentarzu parafialnym: Makary Grabowski (1890), Antoni Grendyszewski (1905), Władysław Melcher (1922), Franciszek Walasek (1947), Ludomir Lisowski (1972), Antoni Rogowski (1974), Jan Gałęza (1979), Jan Degowski (1994), Wacław Abramczyk (1997), Lucjan Kowalski (2001), Jan Krawczyński (2003), Andrzej Więckowski (2018)

Dom zakonny na terenie parafii:
Dom Sióstr Pasjonistek (kaplica)
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 12
tel. 24 275 21 75

Liczba mieszkańców: 11 000

Źródło: Rocznik Diecezji Płockiej z roku 2004