Czytanie Słowa Bożego odbywa się poprzez specjalną grupę Lektorów, w której skład wchodzą osoby świeckie jak i osoby zakonne. Zadaniem tej grupy parafialnej jest obsługa podczas liturgii dwóch czytań oraz modlitwy wiernych podczas niedzielnych Mszy Świętych, podczas Świąt oraz Rezurekcji i Pasterki. Do zadań grupy należy również czytanie Słowa Bożego podczas rekolekcji oraz w sposób dialogowy Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową.
Grupa ta stara się, aby na każdej Mszy Świętej nie zabrakło głosicieli dobrej nowiny. Każdy lektor ponadto przed podjęciem swojego dyżuru przygotowuje sobie dany tekst Pisma Świętego korzystając ze specjalnego lekcjonarza pt. “Dzień Pański”, w którym znajdują się też komentarze i refleksje na daną niedzielę lub święto.
W celu formacyjnym grupa spotyka się zawsze w Środę Popielcową o godzinie 19:00.