ORDO MILITIAE IOANNIS PAULI II

 

Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich, już działa przy sierpeckiej parafii św. Wita, Modesta i Krescencji

 

16 lutego 2020 roku została erygowana pierwsza w Sierpcu chorągiew Najmłodszego Zakonu Rycerskiego na Świecie Rycerzy Jana Pawła II przy sierpeckiej Farze.

 

Kim są Rycerze Św. Jana Pawła II? Ktoś by zapytał?

Zakon Rycerzy Jana Pawła II to katolickie stowarzyszenie wiernych świeckich skupiające w swych szeregach mężczyzn:

WIERNYCHnauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego, wchodzących w duchowość św. Jana Pawła II, pogłębiający Jego nauczanie oraz swoje powołanie i formację duchową.

MIŁOSIERNYCH  – pochylających nad potrzebami i chcący wspierać słabych i potrzebujących.

JEDNOZNACZNYCHchroniących życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu.

SOLIDARNYCHwspierający w potrzebie Braci i służących im pomocą.

BRATERSKICHzyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla nich drugą rodziną.

 

Rycerze Jana Pawła II chcą swój zasadniczy cel realizować przez zaangażowanie w:

Dążenie do świętości swoich członków

Obronę wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)

Dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Promocję nauczania
św. Jana Pawła II

Wzajemną pomoc bratnią

Wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)

Promocję duchowości mężczyzny

Wspieranie chrześcijan

Rycerze w liczbie przynajmniej sześciu Braci tworzą w danej parafii Chorągiew.

Przy sierpeckiej farze powstała Chorągiew Zacnych Rycerzy Zakonu Jana Pawła II pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji.

Kapelan chorągwi: ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski
Wielki Rycerz: ZB Dariusz Kaźmierczak
Kanclerz: ZB Sławomir Zasadowski
Skarbnik: ZB Mirosław Schodowski

Zakon Rycerzy Jana Pawła II, to męskie stowarzyszenie katolickie, które pragnie zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II. Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci i pomoc charytatywną.

Zapraszamy w każdą drugą niedzielę miesiąca na spotkanie sierpeckiej Chorągwi Rycerzy Zakonu Jana Pawła II. Przyjdź do domu parafialnego (budynek starej plebanii) i zobacz jak to wszystko wygląda. Spotkania są otwarte dla wszystkich mężczyzn, aby kształtować  męskie odruchy serca.

Profil na Facebooku naszej chorągwi znajduje się tutaj
Strona internetowa Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II