„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285)

Drodzy kandydaci do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
  • Uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu Ducha św. zostanie odprawiona 26 maja pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Piotra Libery
  • Od poniedziałku 21.02.2022 rozpoczną się indywidualne rozmowy kandydatów z ks. Adamem i z s. Darią. Terminarz tych rozmów znajdziecie w zakrystii kościoła farnego. Sprawdźcie termin swojej rozmowy 20.02 w niedzielę.
  • Na indywidualne spotkanie przynosimy podanie ( wzór podania dostępny jest tutaj), zeszyt z podpisami ze Mszy św. niedzielnych i spowiedzi, metrykę Chrztu św. (jeśli kandydat jest spoza parafii farnej i jeszcze tego nie uczynił)
  • Podczas spotkania kandydatom zostaną zadane dwa pytania, których bazę możesz znaleźć tutaj.
  • Harmonogram spotkań przed bierzmowaniem, na których będą zadawane pytania kandydatom znajduje się tutaj.