„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285)

Informacje dla bierzmowanych

  1. Pytania podczas rozmowy przed przyjęciem sakramentu bierzmowania:
  2. Wymień i omów formę i materię Sakramentu Bierzmowania
  3. Kto jest właściwym szafarzem Sakramentu Bierzmowania i dlaczego?
  4. Wymień i omów przynajmniej dwa skutki przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
  5. Wymień dary Ducha św.

Odpowiedzi na te pytania znacie z niedzielnych spotkań formacyjnych. Można je znaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego (dostępny on-line pod adresem http://www.katechizm.opoka.org.pl/) nr. 1285-1321

  1. Spotkania w każdy poniedziałek marca wg. porządku alfabetycznego – lista w zakrystii na tablicy ogłoszeń (lista dostępna od niedzieli 5.03.) Gdyby ktoś nie mógł w dany poniedziałek przychodzi w najbliższym terminie.
  2. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18:00. Po Mszy św. przejście do sali parafialnej i indywidualne rozmowy z kandydatami. Treść rozmowy dotyczy intencji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (Dlaczego chcę przyjąć ten Sakrament?) oraz odpowiedzi na jedno wylosowane pytanie z 1 punktu.
  3. Na spotkanie obowiązkowo przynosimy zeszyt z wpisami ze Mszy św. i ewentualne dokumenty, które nie zostały złożone np.: podanie, metryka Chrztu św. – jeśli sakrament Chrztu św. był poza naszą parafią.

Do zobaczenia!