Plan Wizyty Duszpasterskiej 2021/2022

Kolęda odbywać się będzie

od 27 grudnia z wyłączeniem niedziel i świąt.

 

27 XII poniedziałek

Sułocin (3 księży) g. 8.15

Mieszczk (1 ksiądz) g. 9.30

15.15

Ul. Wiosny Ludów nr 9 i domy jednorodzinne i tradycyjnie kilka rodzin (1 ksiądz)

Ul. Jana Pawła II blok nr 6 (1 ksiądz)

Ul. Jana Pawła blok nr 8 (1 ksiądz)

Ul. Konstytucji 3 Maja blok nr 23 (1 ksiądz)

 

28 XII wtorek

8.15

Piaski (2 księży)

Ul.  Księdza  Ściegiennego (1 ksiądz)

Ul. Smolna i Kwaśno (1 ksiądz) G. 9.30

15.15

Ul. Jana Pawła blok nr 10 (2 księży)

Ul. Jana Pawła II blok nr 12 (1 ksiądz)

Ul. Jana Pawła II blok nr 14 (1 ksiądz)

 

29 XII środa

Piastowo Stare (3 księży) g. 8.15

Piastowo Nowe (1 ksiądz) g. 9.30

15.15

Ul. Grota Roweckiego bloki nr 1 i nr 3 (jeden ksiądz blok nr 1 mieszkania 1-45; drugi ksiądz blok nr 1 mieszkania 46-60 i blok nr 3 od mieszkania 46-60)

Ul. Grota Roweckiego blok nr 3 mieszkania 1-45 (1 ksiądz)

Ul. Grota Roweckiego bloki nr 2 i 4 (1 ksiądz)

 

30 XII czwartek

Bledzewo i Budy Bledzewskiego g. 8.15 (3 księży) g. 8.15

Bledzewko (1 ksiądz) g. 9.30

15.15

Ul. Sienkiewicza blok nr 8 mieszkania 1-45 (1 ksiądz)

Ul. Grota Roweckiego 2A i ul. Sienkiewicza blok nr 8 mieszkania od 46-60 (1 ksiądz)

Ul. Wyzwolenia blok nr 1 i 2 (1 ksiądz)

Ul. Wyzwolenia bloki nr 4 i 6 (1 ksiądz)

 

31 XII piątek

Miłobędzyn g. 8.15

Od ul. Miłobędzkiej (1 ksiądz)

Od Kwaśna (1 ksiądz)

Bloki (1 ksiądz)

Bloki (1 ksiądz) g. 9.30

 

3 I poniedziałek

15.15

Ul. Piastowska 40b (1 ksiądz)

Ul. Jana Pawła II nr 2 (1 ksiądz)

Ul. Jana Pawła II nr 4 (2 księży)

 

4 I wtorek

15.15

Ul. Poziomkowa bloki nr 2 i 4 oraz dom jednorodzinny (1 ksiądz)

Ul. Jagodowa blok (1 ksiądz)

Ul. Narutowicza blok nr 3 (1 ksiądz)

Ul. Narutowicza blok nr 11 (1 ksiądz)

 

5 I środa

15.15

Ul. Narutowicza 13 (1 ksiądz)

Ul. Narutowicza 15 (1 ksiądz)

Ul. Narutowicza 17 (1 ksiądz)

Ul. Narutowicza 21 (1 ksiądz

 

7 I piątek (1-szy piątek m-ca)

15.15

Ul. Jana Pawła II blok nr 16 (2 księży)

Ul. Jana Pawła II blok nr 18 (1 ksiądz)

 

8 I sobota

8.15

Ul. Staszica od ul. Piastowskiej (1 ksiądz)

Ul. Staszica od ul. Smolnej (1 ksiądz)

Ul. Miłobędzka, Krasickiego i Kazimierza Sprawiedliwego (1 ksiądz)

Ul. Piastowska: domy jednorodzinne (początek od stacji kontroli pojazdów – 1 ksiądz) G. 9.30

 

15.15

Ul. Piastowska 14 (2 księży)

Ul. Piastowska 22 (1 ksiądz)

Ul. Piastowska nr 20 (1 ksiądz)

 

10 I poniedziałek

15.15

Ul. Narutowicza nr 7 (1 ksiądz)

Ul. Narutowicza nr 21A, B, C (1 ksiądz)

Ul. Konstytucji 3 Maja nowe bloki przy Panoramie od 5A do 5G (począwszy od świateł na skrzyżowaniu ul. Narutowicza) oraz nowe mieszkania przy dawnym dworcu PKS (1 ksiądz)

Ul. Konstytucji 3 Maja nr 18 (1 ksiądz)

 

11 I wtorek

15.15

Jana Pawła II nr 25 (1 ksiądz)

Jana Pawła II nr 27 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 29 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 29A (1 ksiądz)

 

12 I środa

15.15

Jana Pawła II nr 31 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 24 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 26 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 28 (1 ksiądz)

 

13 I czwartek

15.15

Jana Pawła nr 30 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 32 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 38 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 40 (1 ksiądz)

 

14 I piątek

g.15.15

Jana Pawła nr 42 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 44 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 34 mieszkania 1-45 (1 ksiądz)

Jana Pawła nr 34 mieszkania 46-60 i ul. Jana Pawła nr 36 (1 ksiądz)

 

15 I sobota

8.15

Osiedle Zatorze (3 księży)

 

9.30

Sienkiewicza, Mikołajczyka domy jednorodzinne (1 ksiądz)

 

15.15

Narutowicza nr 23A (1 ksiądz)

Narutowicza nr 23B (1 ksiądz)

Narutowicza 23C (1 ksiądz)

Konstytucji 3 Maja nr 14 (1 ksiądz)

 

17 I poniedziałek

15.15

Jana Pawła nr 46 (1 ksiądz)

Sucharskiego nr 6 (1 ksiądz)

Sucharskiego nr 8 (1 ksiądz)

Sucharskiego nr 10 (1 ksiądz)

 

18 I wtorek

15.15

Dworcowa od strony Przedsiębiorstwa Robót Drogowych (1 ksiądz)

Dworcowa bloki (1 ksiądz)

Broniewskiego i Gałczyńskiego (1 ksiądz)

Słoneczna i Reja (1 ksiądz)

 

19 I środa

15.15

Nałkowskiej , ul. Skłodowskiej, ul Herberta (2 księży)

Żeromskiego, ul. Łąkowa od pp. Domagalskich (1 ksiądz)

Baczyńskiego, ul. Hallera od pp. Długokęckich (1 ksiądz)

 

20 I czwartek

15.15

Domy jednorodzinne na ul. Jana Pawła II i ul. Polna (1 ksiądz na ul. Jana Pawła II od parku; 2-gi ksiądz od ul. Polnej w kierunku Jana Pawła II)

Ul. Zachodnia, ul. Traugutta, ul. Kleberga (2-óch księży po obydwu stronach od ul. Zachodniej do ul. Piastowskiej)

 

21 I piątek

15.15

Domy jednorodzinne na ul. Płockiej (2-óch księży z obydwu stron począwszy od Pl. Kard. Wyszyńskiego w kierunku ul. Narutowicza i kilka rodzin z ul. Piastowskiej

Ul. Zgodna, ul. Wspólna i ul. Okulickiego (1 ksiądz)

 

22 I sobota

8.15

Konstytucji 3 Maja, ul. Malinowa domy jednorodzinne (1 ksiądz od ul. Dworcowej; 2-gi od EMPEGEK-u)

Narutowicza, ul. Zaścianek, ul. Hoża domy jednorodzinne (1 ksiądz od Skansenu; 2-gi ksiądz od g. 9.30 od ul. Piastowskiej)

 

24 I poniedziałek

15.15

Armii Krajowej po obydwu stronach (2-óch księży od ul. Dworcowej; 1 ksiądz od ul. Jana Pawła II)

 

25 I wtorek

15.15

Pl. Kard. Wyszyńskiego, ul. 11 listopada (1 ksiądz od Prokuratury)

Ul. Okrzei, ul. Księcia Wacława, ul. Biskupa Floriana, ul. Benedyktyńska, ul. Farna (1 ksiądz od ul. Okrzei; 2-gi ksiądz od ul. Benedyktyńskiej)

 

26 I środa

15.15

Pl. Chopina, ul. Prusa, ul. Zielona, ul. Wojska Polskiego (1 ksiądz)

Ul. Konopnickiej i św. Wawrzyńca (1 ksiądz)

 

Wszyscy, którzy nie mogli, a chcieliby przyjąć księdza. Prosimy o zgłoszenia.