Plan Wizyty Duszpasterskiej 2019/2020

Kolęda odbywać się będzie

od 27 grudnia do 30 stycznia z wyłączeniem niedziel i świąt.

Rok 2019

27 grudnia – piątek
Godz. 8:15
Cały Sułocin, Mieszczk
15:00
ul. Grota Roweckiego nr 1, ul. Grota Roweckiego nr 3
28 grudnia – sobota
Godz. 8:15
Piastowo Stare – trzech księży
Piastowo Nowe – jeden ksiądz od godz. 9.30
Godz. 15:00
ul. Piastowska 40 B – jeden ksiądz
ul. Wyzwolenia nr 1 i nr 2 – jeden ksiądz
ul. Wyzwolenia nr 4 i nr 6 – jeden ksiądz
ul. Grota Roweckiego nr 2 i nr 4 – jeden ksiądz
30 grudnia – poniedziałek
Godz. 8:15
Bledzewko – jeden ksiądz
Bledzewo i Budy Bledzewskie – trzech księży
Godz. 15:00
ul. Sienkiewicza blok nr 8 – dwóch księży
ul. Wiosny Ludów blok nr 9 i domy jednorodzinne na tej ulicy i tradycyjnie 2,3 r-ny z ul. Jana Pawła II – jeden ksiądz
ul. Słoneczna i blok Grota Roweckiego 2A – jeden ksiądz

31 grudnia – wtorek
Godz. 8:15
ul. Smolna i Kwaśno – jeden ksiądz
Piaski – dwóch księży
ul. Ściegennego – jeden ksiądz

Rok 2020

2 stycznia – czwartek
Godz. 8:15
Miłobędzyn – czterech księży ( 1. Ksiądz od ul. Miłobędzkiej, 2. Ksiądz od Kwaśna, 3. i 4. Ksiądz bloki)
Godz. 15:00
ul. Narutowicza bloki 23A, 23B, 23C oraz blok Konstytucji 3. Maja nr 14
3 stycznia – piątek
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II nr 2 – jeden ksiądz
ul. Jana Pawła II nr 4 – dwóch księży
4 stycznia – sobota
Godz. 8:15
Osiedle Zatorze – trzech księży: 1. Ksiądz ul. Piastowska za torami (początek od torów), 2. Ksiądz ul. Mieszka I (początek od ul. Piastowskiej), 3. Ksiądz zaczyna od ogródków działkowych,
Jeden Ksiądz: ul. Okólickiego, ul. Wspólna, domy na ul. Żeromskiego – przylegające do ul. Wspólnej, ul. Zgodna
Godz. 15:00
ul. Poziomkowa blok nr 2 i nr 4 oraz ul. Jagodowa – dwóch księży
ul. Konstytucji 3. Maja blok nr 23 – jeden ksiądz
ul. Jana Pawła II nr 6 – jeden ksiądz
7 stycznia – wtorek
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II bloki nr 8, 10, 12 – czterech księży
8 stycznia – środa
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II bloki nr 14, 16, 18 – czterech księży
9 stycznia – czwartek
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II bloki 25, 27, 29A – czterech księży
10 stycznia – piątek
Godz. 15:00
ul. Konstytucji 3. Maja blok nr 18 – dwóch księży
ul. Jana Pawła II blok nr 29 – jeden ksiądz
ul. Jana Pawła II blok nr 31 – jeden ksiądz
11 stycznia – sobota
Godz. 8:15
część ul. Dworcowej, przylegającej do ul. Staszica (początek od ul. Smolnej) – jeden ksiądz
ul. Staszica (początek od ul. Piastowskiej) – jeden ksiądz
ul. Miłobędzka i ul. Krasickiego – jeden ksiądz
ul. Piastowska domy jednorodzinne (początek od torów) – jeden ksiądz
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II bloki nr 36, 34, 38 – czterech księży

13 stycznia – poniedziałek
Godz. 15:00
ul. Narutowicza blok nr 3 i nr 11 – trzech księży
14 stycznia – wtorek
Godz. 15:00
ul. Narutowicza bloki nr 13 i nr 15 – trzech księży

15 stycznia – środa
Godz. 15:00
ul. Narutowicza bloki nr 17 i 21 – trzech księży
16 stycznia – czwartek
Godz. 15:00
ul. Konopnickiej i ul. Wawrzyńca, ul. Narutowicza blok nr 21 A – jeden ksiądz
ul. Narutowicza blok nr 21 B i 21 C – jeden ksiądz
ul. Konstytucji 3. Maja – nowe bloki przy Panoramie od 5 A do 5 G (począwszy od świateł na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza) oraz nowe mieszkania przy dworcu PKS – jeden ksiądz
17 stycznia – piątek
Godz. 15:00
ul. Dworcowa – jeden ksiądz od strony Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, drugi ksiądz w blokach
ul. Sienkiewicza i ul. Mikołajczyka – jeden ksiądz
18 stycznia – sobota
Godz. 8:15
ul. Armii Krajowej po obydwóch stronach – dwóch księży od ul. Jana Pawła po stronie dawnego MOPSu. Jeden z księży rozpocznie kolędę po Mszy o 9:30
20 stycznia – poniedziałek
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II bloki nr 24, 26, 44 – czterech księży
21 stycznia – wtorek
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II bloki nr 28, 30, 32 – czterech księży
22 stycznia – środa
Godz. 15:00
ul. Jana Pawła II bloki nr 42, 46 – trzech księży
ul. Sucharskiego blok nr 6 – jeden ksiądz
23 stycznia – czwartek
Godz. 15:00
ul. Sucharskiego blok nr 8
ul. Sucharskiego blok nr 10
ul. Jana Pawła II blok nr 40 – 4 księży
24 stycznia – piątek
Godz. 15:00
ul. Piastowska bloki nr 14, 20, 22 – czterech księży
25 stycznia – sobota
Godz. 8:15
Domy jednorodzinne ul. Narutowicza, Zaścianek, Hoża – jeden ksiądz od Skansenu, drugi od Piastowskiej
Ul. Konstytucji 3. Maja, ul. Malinowa i domy jednorodzinne z ul. Poziomkowej – jeden ksiądz od ul. Dworcowej, drugi od Mleczarni
Godz. 15:00
Ul. Nałkowskiej, ul. Skłodowskiej, ul. Herberta – dwóch księży
Ul. Żeromskiego, ul. Łąkowa (od pp. Domagalskich) – jeden ksiądz
Ul. Baczyńskiego, ul. Halera (od pp. Długokęckich) – jeden ksiądz
27 stycznia – poniedziałek
Godz. 15:00
Domy jednorodzinne na ul. Jana Pawła II i ul. Polnej. Na Jana Pawła jeden ksiądz od parku, drugi od ul. Polnej w kierunku Jana Pawła. Także w tym dniu ul. Zachodnia, ul. Traugutta i ul. Kleberga (dwóch księży po obydwóch stronach od ul. Zachodniej do ul. Piastowskiej)
28 stycznia – wtorek
Godz. 15:00
Domy jednorodzinne na ul. Płockiej (z obydwu stron, począwszy od Pl. Kard. Wyszyńskiego w kierunku ul. Narutowicza i kila rodzin z ul. Piastowskiej). Także Pl. Wyszyńskiego i ul. 11 listopada – jeden ksiądz od Prokuratury, drugi ksiądz od Krusu.
29 stycznia – środa
Godz. 15:00
ul. Broniewskiego – jeden ksiądz
ul. Reja i ul. Gałczyńskiego – jeden ksiądz
ul. Okrzei, ul. Księcia Wacława, ul. Bp Floriana, ul. Benedyktyńska i ul. Farna – jeden ksiądz od Okrzei, drugi ksiądz od Benedyktyńskiej
30 stycznia – czwartek
Godz. 15:00
Pl. Chopina, ul. Prusa, ul. Zielona, ul. Wojska Polskiego – dwóch księży
+ ci wszyscy, którzy nie mogli przyjąć wcześniej kolędy.