SIOSTRA RYSZARDA – TERESA DŁUŻNIEWSKA (1935-2024)

Urodziła się 21 stycznia 1935 roku w miejscowości Trąbin. Rodzicami byli Tadeusz i Marianna z Kusińskich. Do Zgromadzenia wstąpiła 09 listopada 1952 roku, pierwszą profesję zakonną złożyła 22 lutego 1955 roku, a wieczystą 12 sierpnia 1960 roku.
W Zgromadzeniu ukończyła Szkołę Średnią Ogólnokształcącą oraz Dwuletni Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie. Po złożeniu pierwszej profesji została skierowana do Staroźreb, gdzie w latach 1955-1957 posługiwała w ogrodzie. Od 1957 do 1962 roku pracowała jako zakrystianka w Dąbrowie Górniczej, od 1962 do 1965 w Płocku, a od 1965 do 1967 roku w Głownie. W 1967 roku została skierowana do podjęcia studiów w Dwuletnim Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Po zakończeniu nauki w 1969 roku, rozpoczęła pracę jako katechetka najpierw w Pułtusku (1969-1972), następnie w Staroźrebach (1972-1975). Do Płocka została skierowana w 1975 roku. Tam również posługiwała przez rok jako katechetka. Od sierpnia 1976 roku do lipca 1977 roku pracowała w katechezie w Gostyninie, pełniąc jednocześnie funkcję przełożonej. W sierpniu 1977 roku powróciła do Płocka i przez trzy lata posługiwała jako przełożona Wspólnoty domu Generalnego. W latach 1980 – 1987 katechizowała w Łodzi, od 1981 roku pełniąc jednocześnie obowiązki przełożonej. W latach 1987-1990 była katechetką oraz przełożoną Wspólnoty Sióstr w Głownie, następnie przez rok katechetką w Kraśniku Lubelskim, a przez kolejny rok w Płońsku. W latach 1992-1996 katechizowała w Gostyninie, a od 1996 do 2002 w Pułtusku, gdzie od 1999 roku pełniła funkcję przełożonej. Od 2002 roku przez sześć lat była przełożoną w Lęborku, pracując w kancelarii parafialnej. W 2008 roku została skierowana do Peterborough w Kanadzie, gdzie pracowała w naszym domu. Po powrocie do Polski w 2011 roku została skierowana do Głowna, do pracy na terenie domu. Jako emerytka od 2013 roku przebywała w Sierpcu, służąc miejscowej Wspólnocie. Po przebytej operacji, nie mogąc samodzielnie się poruszać została w styczniu 2024 roku przewieziona do Domu Macierzystego w Płocku, gdzie otoczona troskliwą opieką Sióstr, odeszła do Pana 16 lutego 2024 roku.
Pogrzeb Siostry Ryszardy odbędzie się 19 lutego roku. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Kaplicy Domu macierzystego następnie ciało zmarłej Siostry zostanie złożone w grobowcu Sióstr Pasjonistek na cmentarzu w Płocku. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…