Było to przy kościele farnym w Sierpcu. Funkcję proboszcza tej parafii pełnił w tamtym czasie ks. Jan Parzniewski jednak w tej parafii posługiwał też młody kleryk Andrzej. Kleryk ten idąc pewnego dnia na spacer zobaczył niezwykłej urody Pannę. Spytawszy ją co ona tutaj robi odpowiedziała tylko, że jest Rodzicielką Zbawiciela wszystkiego świata, która ma litość nad upadkiem ludzi grzesznych i utrapionych. Rozkazała mu też, aby poszedł i opowiedział osobom duchownym oraz świeckim tego miasta, w którym się znajdowali aby zbudowano ku jej czci niezwłocznie Kościół jeśli chcą, aby to miejsce zostało ocalone.
W kolejnym roku po tych wydarzeniach wybudowano w miejscu objawienia kaplicę, a miejsce to znajdowało się nad rzeką. Obecnie w tym miejscu znajduje się murowana kapliczka posiadająca źródło z wodą o cudownych i uzdrowicielskich własnościach. Podobne objawienia mieli też inni mieszkańcy okolicznych miejscowości m.in. Kobieta z Brzozia nad Drwęcą koło Brodnicy, czy Biskup Płocki Piotr z Chotkowa. Wszystkie te objawienia potwierdzone były przez liczne uzdrowienia chorych. Do Sierpca przybywały i przybywają rzesze pielgrzymów m.in. z Gójska, Kurowa, Szczutowa, Zawidza, Łukomia. Najważniejszym świętem związanym z kultem Matki Boskiej Sierpeckiej jest dzień 15 sierpnia – Odpust ku Czci MB Sierpeckiej (klasztor).