Zapraszamy na odpust ku czci Ducha Świętego do kościoła Ducha Św. w parafii farnej dn. 6 czerwca (poniedziałek). Msze św. będą w kościele Ducha Św. w następującym porządku: g. 7.00, 9.00, 10.30. O g. 17.35 gromadzimy się przy kościele Ducha Św., ażeby procesjonalnie przejść do kościoła farnego, w którym zostanie odprawiona uroczysta Msza św. o g. 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 9.00 w kościele farnym. Kazanie wygłosi znany kaznodzieja ks. Marek Tomulczuk, prob. parafii klasztornej. Zapraszamy wszystkich do uzyskania odpustu z okazji tego parafialnego wydarzenia oraz do otwarcia serc i umysłów na dary Ducha Św. On pragnie nas uzdrawiać, dawać radość i wlewać pokój w nasze serca i w nasze rodziny. Cieszyć się będziemy z Waszej obecności i wspólnej modlitwy.

Zapraszają duszpasterze farni.