Wizytacja parafii farnej w Sierpcu przez ks. bpa Piotra Liberę (26 maja 2022 r.)

 

9.00 – spotkanie Ks. Biskupa z księżmi, pochodzącymi z parafii oraz ich rodzicami

 

10.00-11.00 – spotkanie Ks. Biskupa z uczniami i dyrekcją szkoły LO im. Henryka Sucharskiego

 

11.00-11.50 – Ks. Biskup odwiedzi ss. Pasjonistki

 

12.00-12.40 – odwiedziny osoby chorej przez Ks. Biskupa

 

12.45 – Ks. Biskup podpisze  księgi parafialne w kancelarii

 

13.00 – spotkanie Ks. Biskupa z przedstawicielami władz lokalnych oraz   dyrektorów szkół

 

14.00-15.00 – spotkanie Ks. Biskupa z ks. wikariuszami

 

15.00-15.30 – Ks. Biskup odwiedzi cmentarz parafialny i dokona pochówku dzieci utraconych

 

15.30-17.00 – spotkanie Ks. Biskupa z przedstawicielami grup i ruchów parafialnych

 

17.00-17.30 – spotkanie Ks. Biskupa z katechetami

18.00 – ingres Ks. Biskupa i uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży