Gdy powoli zbliżał się początek roku i patrzyłem na stronę internetową i artykuły przygotowane na styczeń o grupach parafialnych to pomyślałem o wszystkich parafianach. Jak mogę przekazać jednym artykułem sens i znaczenie tematów o grupach w naszej parafii i jak zachęcić do wstępowania do poszczególnych grup. Przypomniały mi się wtedy słowa z Pierwszego Listu do Koryntian z rozdziału 12: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem”(1 Kor 12, 12) i czytałem dalej: „Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki” (1 Kor 12, 14). Podobnie jest z parafią. Posiada ona wiele grup, które składają się na jedną wspólnotę ludzi wierzących. Jednakże jak zachęcić do tego, aby grupy się rozrastały, a parafia tętniła życiem. Na pomoc przyszły mi inne słowa z tegoż listu: „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków” (1 Kor 12, 8-10). Każdy z nas jest inny siostry i bracia, ale to nie znaczy, że jedni są potrzebni, a inni nie. Grupy parafialne to nic innego jak członki tego samego ciała, czyli parafii. Wartym jest więc wniknięcie głębiej w te sfery życia naszej wspólnoty parafialnej, aby lepiej zrozumieć sens swojego istnienia. Pomyślałem sobie wtedy, że miesiąc styczeń będzie poświęcony właśnie grupom parafialnym, czyli poszczególnym częściom organizmu, któremu na imię Parafia Farna w Sierpcu. Zachęcam Was siostry i bracia w tym miesiącu, aby skupić się i poznać poszczególne grupy naszej parafii. Wniknąć w ich istotę i spróbować się odnaleźć w jednej z nich, aby pełniej i lepiej przeżyć dany nam czas tu na ziemi. W Ewangelii Św. Mateusza czytamy: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Jak jednak te słowa mają się do grup parafialnych? Będąc w jednej z formacji działających w naszej parafii możemy pomóc drugiemu człowiekowi, ale również sobie. Jeden z członków grupy, do której należymy potrzebuje pomocy lub wsparcia, potrzebuje kogoś, kto go poprowadzi lub wskaże mu kierunek. Możemy wtedy pomóc mu znaleźć drogę do Boga. Swoim postępowaniem świadczymy o Bogu. Jeśli robimy dobrze to przybliżamy ludzi do Boga i Kościoła, ale jeśli robimy źle to powodujemy, że mniej ludzi może zostać zbawionych. Ważne jest zatem przebywanie w różnych ruchach działających w naszej wspólnocie, bo dzięki nim możemy dać coś od siebie drugiemu człowiekowi. Niech to będzie tylko drobny gest, uświetnienie liturgii śpiewem, przeczytanym Słowem Bożym, pomocą w lepszym zorganizowaniu danego wydarzenia lub chociażby zmianę jednego z elementów liturgii tak, aby stała się ona pełniejszą i lepiej ukazującą oblicze Boga. Wtedy właśnie robimy tą małą rzecz dla bliźniego, o której mówił Jezus w Ewangelii Mateusza. Drodzy Siostry i Bracia przyjrzyjmy się zatem w styczniu czterem grupom parafialnym jakie działają w naszej wspólnocie. Spróbujmy w niej znaleźć swoje miejsce. Grupy opisali liderzy, a więc osoby, do których można się zgłaszać, aby jeszcze głębiej wejść w istotę działania danej formacji. Na koniec przytoczę tylko słowa Świętego Jana Pawła II: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Dawid Jankowski
Redaktor Naczelny
Farny Zespół Redakcyjny