Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. (Łk 6, 36-38)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Miłosierdzie, cóż znaczy dla człowieka XXI wieku?. Otrzymam taką zapłatę jak sam mierzę. Mój Bóg przekazuje mi dziś najświętsze słowo ujmujące Jego wnętrze. Wasze grzechy mogą być czerwone jak szkarłat, w obliczu łaski staną się jak biała wełna. Ocean niezgłębionej mocy wypływającej z Serca Zbawiciela. Miłosierdzie i ten niezwykły wizerunek z ręką uniesioną do przebaczenia. Podpis pod nim. Jezu Ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Miłosierdzie – odpowiedź mojego Pana i Zbawcy na los nie jednej człowieczej duszy. Pan stoi u drzwi mojego serca i puka coraz głośniej. Otwieram się na to spotkanie. Przynoszę przed to Najświętsze Oblicze mój lęk, niepewność i nadzieję. Niech moje niesłuszne sądy, nie zrozumiałe porywy znajdą ukojenie w Miłosiernym Ojcu.

Dariusz Kaźmierczak