Ewangelia (Łk 19, 45-48)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Dziś bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że modlić można się wszędzie. Pandemia faktycznie trochę zamknęła nas w domach i wielu zaczyna z nas tak twierdzić. Ostatnio jednak widzimy wtargnięcia do kościołów i bezczeszczenia ich nie zważając na nic. Chrystus wskazuje mi dziś miejsce, gdzie mogę Go spotkać. Pomodlić owszem mogę się wszędzie. Spotkać Zbawiciel ukrytego w Najświętszym Sakramencie to dla mnie powinien być zaszczyt. Jezu, dziękuję za możliwość spotkania Ciebie ukrytego pod kawałkiem chleba. Proszę o łaskę opamiętania dla tych, którzy jak kupcy z dzisiejszej Ewangelii bezczeszczą świątynie i miejsca kultu.

Dawid Jankowski