Aklamacja (Por. J 15, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

Dziś potrzeba bardziej świadków, niż nauczycieli. To my powinniśmy być autorytetami dla swoich najbliższych. Świat, nasza Ojczyzna potrzebuje świadectwa. Wiara musi przynosić owoce, musi być żywa. To Jezus zna moje serce i On wybiera dla mnie najlepszą drogę. Czy wejdę na nią i będę za Nim podążał?

Dariusz Kaźmierczak