Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 12, 28b – 34)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył, się do Jezusa i zapytał Go: “Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: “Pierwsze jest “Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pan, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”……… .

Można budować okazałe budowle, zapierające dech w piersi drapacze chmur lecz bez solidnych fundamentów żaden z nich się nie ostoi. Każdy taki budynek prędzej czy późnij ulegnie zawaleniu. Tylko dobrze wykonany fundament gwarantuje trwałość. Dziś Jezus poucza każdego z nas, co jest podstawą, naszego chrześcijańskiego życia. Mówi, że miłość względem Boga i bliźniego jest najważniejszym przykazaniem w życiu człowieka. Miłość niewątpliwie rodzi się w naszych sercach ze słuchania Boga. Bez Jego nauki, bez Jego słowa nie jesteśmy w stanie niczego zbudować. Ani dobrych relacji z drugim człowiekiem, ani relacji z Bogiem.

Włodzimierz Rycharski