ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ps 103,21

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

Alleluja, alleluja, alleluja

Czy Ty wiesz, że jest zawsze ktoś przy tobie?. Czy Ty wierzysz jeszcze w moc swojego Anioła Stróża?. Czy to tylko dla małych dzieci?. Te nieprzystające modlitwy do dorosłych umysłów, są tylko dla tych małych?. Już się tak nie modlisz?. A może warto zapraszać do współdziałania swojego Anioła Stróża. Wszystkie dobre Duchy niebieskie zostały stworzone przez Pana, aby mnie i ciebie strzegły na niełatwych drogach. Ja codziennie modlę się, aby i we dnie i w nocy stał przy mnie mój Anioł.

Dariusz Kaźmierczak