Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 11, 5-13)

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

W cytowanym dziś fragmencie Ewangelii próbuję doszukać się własnych postaw. Jak zachowuję się, gdy ktoś nie w porę przychodzi z prośbą o pomoc? Może trochę pomarudzę, w pierwszej chwili będę się broniła, ale ostatecznie na pewno ulegnę. Trudniej mi odnaleźć się w postaci natrętnie wracającego z prośbą o pomoc, bo odesłana z kwitkiem raczej nie wróciłabym ponownie. Ale myślę, że kluczem w tej opowieści jest słowo „przyjaciel”. Bo jeśli to przyjaciel prawdziwy, to nie zostanę upokorzona a moja prośba nie będzie kłopotem, ale okazją do uczynienia dobra.
To bardzo ważne mieć wokół siebie osoby, do których w każdej sytuacji mogę się zwrócić o pomoc, ale człowiek nie może zaradzić wszystkiemu. Dlatego najważniejsze to w Tobie Panie widzieć Prawdziwego Przyjaciela i u Ciebie z ufnością szukać pomocy. Bo wołanie do Ciebie nie upokarza, a wytrwała modlitwa prośby przygotowuje serce na przyjęcie daru.

Jolanta Domańska