Ewangelia (Łk 11, 1-4)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Czytając dzisiejszą Ewangelię słyszę jak mówisz dziś do mnie Panie jak mam rozmawiać z Twoim Ojcem. Ja również mam go nazywać Ojcem i modlić się do niego. Uczysz mnie Panie tej modlitwy, a przez nią pozwalasz mi jak Ty, czuć się dzieckiem Bożym. Mój ziemski ojciec zawsze mnie wysłucha, doradzi. Dziś przypominasz mi, że mam też Ojca w niebie. Mam z nim rozmawiać, modlić się do niego i prosić o potrzebne łaski. Dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie zaproszeniem do rozmowy z Bogiem. Każda modlitwa jest ważna i każda jest potrzebna. Dziękuję Ci Jezu, że uświadomiłeś mi, iż jestem Dzieckiem Boga. Będę starał się używać tej modlitwy, której dziś mnie uczysz każdego dnia.

Dawid Jankowski