Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Oto słowo Pańskie.

Jonasz był we wnętrzu ryby całe trzy dni. On szedł trzy dni przez Niniwę i wołał i głosił. I się nawrócili. Od najmniejszego do Króla. Król Salomon otrzymał tę łaskę od Pana – mądrość. On zbudował dla Boga świątynię. A tu jest coś więcej niż Salomon, a tu jest coś więcej niż Jonasz. Tylko w moim Panu Jezusie Chrystusie jest zmartwychwstanie. Tylko w moim Panu jest nawrócenie. W moim Panu jest życie. Czy jeszcze są tacy, którzy w to nie wierzą?

Dariusz Kaźmierczak