Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 1, 1-10)

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Święta, napełniona wszelkim błogosławieństwem duchowym, wybrana przed założeniem świata, przeznaczona dla Boga. Nie dość tego, obdarowana bożym dziecięctwem, odkupiona boską krwią Chrystusa. Słowa św. Pawła skierowane dziś do mnie zapierają dech w piersi. Jaka godność, jakie wybranie, jakie miejsce w bożym planie zbawienia i w sercu Boga.
O Panie, kim ja jestem, że wybrałeś mnie do bycia świętą i nieskalaną? Jak mam w swojej nędzy przyjąć to wielkie obdarowanie i odpowiedzieć na nie? Nie stać mnie na heroiczne czyny, ale chcę w mojej codzienności odpowiadać na Twoją miłość i zaufanie. Naśladując Matkę Najświętszą chcę pokornie szukać Twojej woli i na wszystko mówić Tobie ”tak”. Chcę jak Ty iść przez życie czyniąc dobro. Chcę kochać, nie uczuciem, nawet nie słowami, ale czynami. Pobłogosław proszę te dobre pragnienia.

Jolanta Domańska