Aklamacja (Por. J 10, 27)

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

Jak często zadając sobie pytanie dokąd zmierzam myślę o Bogu. Z nim w niebie chciałbym spędzić życie wieczne. Nie jest to jednak dla mnie łatwe. W Dzień Edukacji Narodowej nie bez powodu Jezus kieruje do mnie te słowa. W szkole staram się słuchać nauczycieli, ale czy zawsze tych właściwych? Jezus jest tym nauczycielem, który kieruje nas ku wieczności, ku niebu. Jednak zaraz pojawia się pytanie: Skąd Jezus będzie wiedział, że ja mam osiągnąć życie wieczne? Słuchajmy głosu Boga i wypełniajmy je swoim życiem. Wtedy nigdy nie będziemy musieli czuć trwogi, że nie spotkamy Jezusa w wieczności. Jezus jest nauczycielem, który daje nam lekcje jak żyć zgodnie z wolą Bożą i osiągnąć zbawienie.

Dawid Jankowski