PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1-2.3.4-5)

Refren: Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył;
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, +
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, +
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Zadał mi ktoś pytanie, Czy Ty kochasz Jezusa? Tak, odpowiedziałem bez wahania, ponieważ On pierwszy ukochał mnie. On wszystko stworzył z miłości i tchnął w moje wnętrze ducha. On z miłości do mnie stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. Z miłości do mnie. Trzeba krzyczeć z radości, stanąć przed Jego obliczem i zapytać jeszcze raz Czy Ty kochasz Jezusa?

Dariusz Kaźmierczak