ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kiedy patrzę na swoje życie myślę ile dobrych a ile złych słów słyszałem? Ile przez te doświadczenia rozmów, nie raz niełatwych doznałem łaski? Wypowiadamy potoki zbędnych wyrazów, nie trzeba tak dużo mówić, czasem wystarczy jedno słowo. Kiedy patrzę na swoje życie zastanawiam się ile razy mówił do mnie Pan?. Czy zawsze na te wezwanie odpowiadałem? Uświęć mnie Panie w prawdzie o samym sobie w promieniach twego miłosierdzia.

Dariusz Kaźmierczak