Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach» I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Oto słowo Pańskie.

Czym jest królestwo Boże? Czy to jakaś nieokreślona przestrzeń? NIE! Królestwo Boże to My, to KAŻDY człowiek a nie tylko wierzący i praktykujący czy posłuszny Bogu. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje nam człowieka, w którym drzemią ukryte zasoby dobra. Tylko musi je odkryć i pozwolić Bogu działać według Jego zamysłu. Tym człowiekiem jestem Ja i TY! Czy pozwolisz Panu Bogu działać w swoim życiu i rozwijać to co w Tobie jest piękne i dobre? Jeśli spotkasz kogoś, kto jest smutny daj mu iskierkę radości i pokoju serca, których nie może i nie umie dać świat.
Panie Jezu, dziękuję Ci za dobro, które jest we mnie. Ucz mnie każdego dnia dzielić się nim z innymi.

Zofia Hołubicka