2 J 4-9

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Jana Apostoła

Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.

Oto słowo Boże.

Dziś stawiasz przede mną Panie trudny fragment. Odczytuję to jednak jako wyzwanie, które stawiasz przede mną w tym trudnym czasie. Posługując się słowami Pisma Świętego wielu dziś usprawiedliwia swoje postępowanie. Wielu chce dostosować Twoją naukę do swoich potrzeb. Moim celem w życiu jest osiągnięcie szczęścia w jedności z Tobą w niebie. Czy zatem słucham tych zwodzicieli, którzy mówią tak pięknie, ale daleko są od Ciebie? Daj mi Panie siłę do kroczenia codziennie drogą Twoich przykazań. Niech będą one dla mnie nawigacją prowadzącą po drodze do życia wiecznego.

Dawid Jankowski