Ewangelia (J 21, 1-14)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś?, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Skończyły się święta. Wróciłeś zapewne do swoich obowiązków związanych z pracą, domem i rodziną. Może do ulubionego hobby, zainteresowań – tak jak to uczynili uczniowie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Jest to normalne. Trudno żyć cały czas w świątecznym nastroju. Ważne jednak, aby to co się wydarzyło nie uleciało lub nie zostało przysłonięte nowymi obrazami. Czymś co tylko z pozoru jest ciekawe i dobre. Doświadczyłeś przecież bliskości Jezusa Zmartwychwstałego. Inaczej niż w poprzednich latach, ale przez to może bardziej osobiście. Nie możesz Go stracić z oczu, wyrzucić ze swojego serca, ale subtelnie nasłuchiwać i rozpoznawać Jego głos. Zapraszać do swojej codzienności, a wtedy Jezus powie Ci co masz czynić. On chce uczestniczyć we wszystkim razem z Tobą. Podpowie Ci, gdzie masz zarzucić sieci, aby twój trud przynosił owoc. Wtedy rozpoznasz Go i będziesz mógł powiedzieć „To jest Pan.”

Włodzimierz Rycharski