Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem.

Każdy, kto wierzy w Jezusa i potrafi wyznać, że Jezus Chrystus jest jego Panem, należy do Niego i może być pewny, że mieszka w nim Duch Święty. Ten Duch, o którym mówi nam Ewangelista w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. To nikt inny jak Jezus udziela nam Parakleta, abyśmy mogli zawsze świadczyć o przynależności do Jezusa i wyznawać swoją wiarę w Niego. Bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy zdolni do gorliwego naśladowania Jezusa ani do życia według Jego nauki.
Zbliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, może warto prosić, aby Bóg udzielił nam Parakleta, który wszystko nam objaśni, który będzie naszym światłem i mądrością. Można już w tym tygodniu rozpocząć nowennę do Ducha Świętego, aby nas lepiej przygotował na swoje przyjście i odkrył to co jeszcze jest przed nami zakryte. Aby nam dał siłę i moc w chwilach trudnych i w chwilach próby, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Włodzimierz Rycharski