Ewangelia według św. Jana 16, 12-15

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko co Nam Jezus daje jest wspaniałe. Gdyby odkrył wszystkie dary, którymi chce nas obdarzyć, nie udźwignęlibyśmy tego. Dlatego udziela nam je stopniowo, po kolei. W świecie, tak bardzo zniszczonym przez zło łatwo zagubić dobro i miłość. Aby umocnić nas na drodze do nieba Jezus ukazuje nam, jak ważną rolę w naszym życiu spełnia Duch Święty. On nie będzie w nas działał gdy Go nie zaprosimy i nie otworzymy Mu naszego serca. Musimy z Nim tylko współpracować, a nasze życie będzie przepełnione miłością i otwartością na potrzeby drugiego człowieka. Czy jesteś na to gotowy? Czy otworzysz szeroko swoje serce, by mógł w nim działać Duch Święty? Podejmij wyzwanie. Gdybyś wątpił w moc Jego działania, to pamiętaj, że NIE MA WIARY BEZ WĄTPLIWOŚCI.

Zofia Hołubicka