Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 5, 1-12)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Dziś przemawiasz do nas Panie Kazaniem na Górze. Wymieniając listę błogosławionych mówisz o czyniących miłosierdzie, wprowadzających pokój, posiadających czyste serca. Tych łatwo nazwać szczęśliwymi. Ale jak zaliczyć do nich doświadczających niesprawiedliwości, smutnych, cierpiących prześladowania? Żeby to pojąć trzeba zrozumieć kim jest błogosławiony. To nie tylko szczęśliwy, ale SZCZĘŚLIWY ZAWSZE, bez względu na to, co dzieje się w jego życiu.
Proszę Cię Panie, spraw aby słuchanie Twojego Słowa i życie nim na co dzień doprowadziło nas do takiej postawy, która jest błogosławioną, która pozwala nie tylko przetrwać trudne sytuacje, ale sprawia, że nie wpływają one na wielkość naszej wiary i na to co odczuwamy w sercu.

Jolanta Domańska