Ewangelia (J 4, 34-38)

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa”? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: „Jeden sieje, a drugi zbiera”. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli».

Jezus w dzisiejszym Słowie daje każdemu z nas zadanie do wykonania. Sięgam myślami do ostatniej wieczerzy. “Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”. Apostołowie wykonali ciężką pracę, bowiem w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie każdy chciał im wierzyć i iść za nimi. Zasiali oni ziarno Słowa Bożego, a My zbieramy tego plony w postaci życia wiecznego. Jednak takimi siewcami musi być każdy z nas. Dziś my otrzymujemy zdroje łask, które wyprosili nam apostołowie. Ważnym jest, abyśmy teraz my zrobili to samo. Jezu, daj nam siłę do zasiewania w ludziach ziarna Twojego Słowa.

Dawid Jankowski