Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 4, 1. 5-9)

Mojżesz powiedział do ludu:

A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.
Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?
Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków.

Każdy podróżujący wie, że aby dojechać do celu potrzebny jest zbiór wskazówek, drogowskazów pomagających docierać do celu. Mojżesz na Górze Synaj odebrał od Boga taką właśnie listę drogowskazów i wskazówek, którymi należy się kierować, aby osiągnąć zbawienie. Czy ja jednak dzisiaj traktuje Dekalog jako 10 zdań wypowiedzianych kiedyś i mało aktualnych dzisiaj, czy staram się jednak podążać drogą przez Dekalog wskazaną? Mojżesz starał się, aby Izraelici dobrze znali i podążali zgodnie z tym co Bóg zawarł w przykazaniach. Co więcej Mojżesz upominał też i zachęcał Izraelitów, aby nie zapominali o tym co zawarte było na dwóch kamiennych tablicach, ale i prosił, aby nauczali oni tego w swoich rodzinach. Zastanawiam się i ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie, czy Dekalog jest dla mnie tylko listą rzeczy do wykonania w życiu i odhaczenia każdej z nich, czy żyję zgodnie z każdym z tych przykazań. Warto się więc zastanowić czym dla mnie jest Dekalog? Może warto sobie przypomnieć jak On w całości brzmi? W momencie w jakim się dzisiaj znajdujemy, w obliczu pandemii warto się zastanowić, czy to nie jest przypadkiem efekt zejścia człowieka z drogi przygotowanej nam przez Stwórcę?

Dawid Jankowski