EWANGELIA (Mt 11,28-30)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie

On ranę zawiąże. On przyjdzie z niebagatelną pomocą. On z wysokości krzyża wypowiada słowa zbawienia. Pragnie dla mnie ukojenia. Zauważ Bóg też ma serce. Przecież otwarte na oścież przez rzymską włócznię. W Tobie Mój Jezu jest ratunek. To już czas, aby własne serce przemieniać.

Dariusz Kaźmierczak