Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Dz 16,14b) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje Panie daje życie wieczne. Ono odmienia myślenie, stwarza nowe horyzonty, dodaje nowej jakości w postępowaniu. Moja wiara potrzebuje wsparcia, zasłuchania. Moje serce jest otwarte Dowiedz się więcej…