7.00 + Barbara Białecka
9.00 + Włodzimierz Gadowski
9.00 + Adela Zwyrzykowska (29 greg.)
18.00 + Elżbieta Dankowska
18.00 + Czesław Kowalczyk (3 r. śm.)

Kategorie: