7:00 + Irena Kwiatkowska
7:00 + Włodzimierz Bartlewski (1 pog.)
9:00 + Roman Marciniak
18:00 + Sławomir ( 1 r. śm) Klimowski
18:00 + Adela Zwyrzykowska (8gr.)

Kategorie: