9:00 + Zygmunt Błaszczyk
18:00 + Włodzimierz Jażdżewski (rocz. śm.)

Kategorie: